Prohlášení SH ČMS k povinnému očkování

Vedení SH ČMS podporuje očkování, jako jeden ze základních prostředků pro zvládnutí pandemie COVID-19. Jsme příznivci motivační kampaně, doporučení i osobních pozitivních příkladů.

Vyslovujeme však jednoznačný nesouhlas se zněním vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů ze dne 7. prosince 2021, ve vztahu ke zvláštnímu očkování proti nemoci COVID-19 u fyzických osob, členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obce.

Dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v aktuálním znění, jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDHO) zřizuje obec. Členy jednotek jsou převážně členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a dalších spolků působících v oblasti požární ochrany. Činnost v zásahové jednotce vykonávají dobrovolně a nezištně s vědomím, že zmíněný zákon ukládá všem osobám, nejen členům JSDHO, provádět nutná opatření pro záchranu osob, zvířat i majetku. Tato zákonná povinnost nemůže být potlačena neopodstatněnou vyhláškou ministerstva zdravotnictví.

Dobrovolnictví není povinnost. My, dobrovolní hasiči, členové a členky SH ČMS ho ale považujeme za poslání, službu občanům této země. Nejsme zaměstnanci státu a nepovažujeme za rozumné, abychom byli stavěni do situace, kdy pomoc se záchranou zdraví, života a majetku spoluobčanů poskytnout nejen chceme, ale i ze zákona musíme a zároveň dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví v některých případech vlastně nesmíme. To bychom nezdůvodnili ani svému svědomí, natož našim spoluobčanům, starostům obcí či nejširší veřejnosti. Vnímáme, že činnost v jednotkách může klást na členy různé požadavky, včetně zdravotních, s ohledem na jejich specializaci, předurčenost či regionální působnost. Naprosto však odmítáme bezdůvodnou povinnost, která může celý dlouhodobě nastavený systém činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí do značné míry ohrozit.

Dobrovolnictví je pro nás služba veřejnosti. Opakovaně zdůrazňujeme, že nejde jen o činnost v zásahových jednotkách. Vždy jsme připraveni pomáhat tam, kde je potřeba a tou nejvhodnější formou. Nepromyšlené zákazy a nelogické podmínky však nejsou živnou půdou pro podporu dobrovolné práce.

Za SH ČMS

Ing. Monika Němečková

starostka