Výročí 100 let

Proběhla velkolepá oslava 100 let a všem tímto děkujeme.

děkujeme obci Planá , členům SDH Plána ,výboru SDH Plána a všem lidem, kteří pomohli. Zároveň hostům, sborům SDH ,který přijali naše pozvání a přijeli s námi oslavit tak skvělí výročí

zde přidávám report z našeho výročí a nějaké fotky v odkazu.

https://www.rajce.idnes.cz/sklamak/album/vyroci-100-let

a trošku z té zábavy.

https://www.rajce.idnes.cz/sklamak/album/vyroci-100-let-zabava

Ve 14. 00 hodin se na fotbalovém hřišti seřadili všichni hasiči spolu s deseti slavnostními hasičskými prapory. Pochodem se šlo na místní hřbitov, kde hasiči za smuteční hudby položili věnec k památníku padlých a po české hymně se průvod odebral zpět na fotbalové hřiště.

   Po příchodu na fotbalové hřiště proběhl slavnostní nástup. Seřadili se sbory za svými prapory a starosta sboru nás všechny přivítal. Přivítal i hosty v čele s hejtmanem Jihočeského kraje panem Martinem Kubou a senátorem Tomášem Jirsou. Dále přivítal starostu obce Planá pana Tomáše Pintéra, starostu krajského a okresního sdružení hasičů pana Jiřího Žižku, zástupce HZS JčK a velitele hasičů letiště Planá.

   Pan M.Kuba poděkoval hasičům za jejich práci, připomněl nezastupitelnou úlohu hasičstva při všech mimořádných událostech, ale i kulturních a společenských akcích.

   Pan T. Jirsa rovněž poděkoval hasičům za jejich práci, popřál jim hodně úspěchů, málo mimořádných událostí a předal jim drobný dar.

   Starosta obce vyzdvihl veliký přínos hasičů pro rozvoj obce po všech stránkách a poděkoval jim za dosavadní činnost.

   Starosta KSH ČHS pan Jiří Žižka rovněž poděkoval hasičům za jejich dlouholetou činnost a předal jin pamětní stuhu KSH.

Vystoupili i další dva hosté, zástupce HZS JčK a velitel letiště Planá, kteří rovněž poděkovali hasičům za jejich práci.

   Následovalo ocenění některých členů SDH a předání pamětních stuh přítomných sborům.

Poté proběhla ukázka vyproštění zaklíněné osoby z havarovaného vozidla od profesionálních hasičů HZS JčK a ukázka dětí v požárním útoku a ukázka hašení ruční kolovou stříkačkou zapřaženou za koně.

Děti měli k dispozici skákací hrad, nafukovací hasičské auto a mohly si užít i malování na obličej a další zábavu.

Celé odpoledne hrála i dechová hudba „B Quintet“, kterou vystřídala skupina „Buty“ a po ní nastoupila skupina „Deep Purple South Bohemia Revival“ jenž hrála až do konce slavnosti.

Proběhl prodej tomboly, kde se hrálo večer losovalo o hodnotné ceny.

Tímto vám všem děkujeme.